---- click HERE for the English version -------

Privatumo politika

Paskutinis keitimas: [2020-09-18]

1. Kodėl mes turime privatumo politiką?

Kai Jūs (toliau – kandidatas arba Jūs) sukuriate profilį mūsų atrankos įrankyje interneto svetainėje https://www.smartrecruiters.com/ (toliau – interneto svetainė) ir kai siekiate užimti konkrečias pareigas, Jūs pateikiate savo asmens duomenis „Inter IKEA Group“ subjektams (toliau – mes, mus arba „Inter IKEA“). „Inter IKEA Group“ subjektai yra atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą. „Inter IKEA Group“ subjektų sąrašą rasite <čia>. Kai norite paklausti, pateikti skundą, komentarą ar prašymą, jums pakanka išsiųsti vieną pranešimą toliau nurodytu el. pašto adresu, kuris apima visus „Inter IKEA Group“ subjektus.

Šioje privatumo politikoje (toliau – politika) mes informuosime Jus apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mes labai gerbiame savo kandidatų privatumą ir, laikydamiesi šios politikos, esame įsipareigoję jį saugoti. Be to, esame įsipareigoję elgtis su savo kandidatais skaidriai, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokius asmens duomenis tvarkome, nurodydami tvarkymo tikslą, asmens duomenų saugojimo laiką, taip pat teisinį tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią privalome pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atrankos sistemoje, mūsų interneto svetainėje bei išmaniojo telefono programėlėje, kurią naudoja „Inter IKEA“ atrankų specialistai. Šioje politikoje bet kokia nuoroda į interneto svetainę apima ir išmaniojo telefono programėlę (kai tai aktualu).  

 

2. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Kai kandidatas sukuria profilį ir siekia užimti konkrečias pareigas per mūsų interneto svetainę, jis pateikia kelių rūšių asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome. Taip pat mes galime rinkti kandidato asmens duomenis iš kitų šaltinių, kuriuos apdorosime mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys, kuriuos mes galime tvarkyti, yra tokie:

 1. Vardas, pavardė.
 2. Lytis.
 3. Pilietybė/tautybė.
 4. Gimimo data.
 5. Telefono numeris.
 6. El. pašto adresas.
 7. Gyvenamoji vieta.
 8. Kalba.
 9. Vartotojo vardas.
 10. Reziumė (gali apimti nuotraukas ir vaizdo įrašus).
 11. Išsilavinimas.
 12. Patirtis.
 13. Lūkesčiai atlyginimo atžvilgiu ir (arba) dabartinis atlyginimas.
 14. Pastabos iš pokalbio dėl darbo (be viso kito, tokios pastabos gali apimti gyvenimo būdą, pomėgius, interesus ir motyvuojančius aspektus bei mūsų pateiktą jūsų, kaip kandidato, įvertinimą).
 15. Priedai prie prašymo.
 16. Įvertinimo internetu rezultatai.
 17. URL nuoroda į socialinių tinklų turinį.
 18. Nuotraukos.
 19. Biografijos patikrinimai / rekomendacijų patikrinimai (tik tada, kai reikalaujama pagal vietos įstatymus).

 

3. Kodėl mes tvarkome Jūsų duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume administruoti atrankos procesą, kuris apima tolesnį jūsų prašymo tvarkymą, kandidato profilio sukūrimą ir tinkamą bendravimą su jumis (pvz., kvietimą atvykti į pokalbį dėl darbo). 

Be to, mes tvarkome asmens duomenis norėdami įvertinti prašymą, tai reiškia įvertinti, ar kandidatas tinka konkrečioms pareigoms, ar kandidato išsilavinimas, patirtis ir kalbos įgūdžiai atitinka laisvai pozicijai keliamus reikalavimus, ar siūlomas atlyginimas atitinka kandidato lūkesčius, kolektyvinių derybų sutartis bei atlyginimų sistemą. Vertindami kandidato prašymą mes tvarkome kandidato pateiktus asmens duomenis. Jie apima gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, tačiau gali būti pridedamos (tik pasirinktinai) kandidato nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai.  Tačiau šias nuotraukas ir (arba) vaizdo įrašus mes tvarkysime tik tuomet, jei kandidatas duos savo aiškų sutikimą.

Atrankos proceso metu atrankos specialistai gali žymėtis pastabas iš, pvz., darbo pokalbių su kandidatu, kuriuose gali būti paminėti asmens duomenys. Tokie duomenys tvarkomi siekiant įvertinti kandidatą konkrečios atrankos kontekste. Be to, atrankos proceso metu Jūsų gali būti prašoma sudalyvauti įvertinime internetu. Tokio įvertinimo rezultatai taip pat tvarkomi siekiant įvertinti kandidato tinkamumą konkrečioms pareigoms.

Interneto svetainėje kandidatui bus suteikta galimybė įkelti priedus, kad atrankos komanda juos įvertintų. Įvairūs priedai pateikiami laisva valia ir jie bus tvarkomi, siekiant susidaryti bendrą vaizdą apie kandidatą ir įvertinti, ar jis tinka konkrečioms pareigoms. 

„Inter IKEA“ įmonėje mes tikime žmonėmis ir gerbiame vieni kitus, nepaisant pareigų, lyties ir kvalifikacijos. Įvairovė, lygybė ir įsitraukimo padeda mums suprasti savo klientus ir vieni kitus. Kad įdarbindami ir toliau siektume įvairovės, lyčių lygybės ir įsitraukimo, mes tvarkome informaciją apie kandidatų lytį, tautybę ir gimimo datą (pateikti tokius asmens duomenis neprivaloma) statistiniais tikslais ir anonimiškai.

Interneto svetainėje Jūs turite galimybę susieti savo prašymą su savo socialinių tinklų (tokių kaip „LinkedIn“, „Facebook“ ir „Twitter“) paskyromis. Jei nusprendėte pateikti nuorodą į savo socialinių tinklų paskyras, mes tvarkysime tokius asmens duomenis ir peržiūrėsime informaciją Jūsų socialinių tinklų paskyrose, siekdami susidaryti bendrą vaizdą apie Jus, kaip kandidatą, ir įvertinti, ar tinkate dirbti pas mus.

Dėl biografijos faktų patikrinimų, mes tvarkysime tokius asmens duomenis, jei to reikalaujama pagal vietos įstatymus šalyje, kurioje įsikūręs asmenį įdarbinantis  „Inter IKEA“ subjektas.

Jei ketintume tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais nei tais, kuriais duomenys buvo iš pradžių surinkti, pranešime Jums apie tokį tvarkymą prieš jį pradėdami ir, jei reikia, paprašysime Jūsų sutikimo. Pavyzdžiui, jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi dėl Jūsų dalyvavimo atrankoje dėl konkrečios pozicijos, galime prašyti Jūsų sutikimo ateityje tvarkyti Jūsų asmens duomenis dėl kitų pareigų, jei manome, kad Jūs būtumėte tinkamas kandidatas eiti kitas pareigas „Inter IKEA“. Jei sutiksite, mes ateityje tvarkysime Jūsų duomenis dėl atrankos ir Jūs būsite įtraukti į mūsų „talentų banką“. Be to, vėliau galime paprašyti Jūsų duoti papildomą sutikimą, kad galėtume naudoti Jūsų asmens duomenis kitos „Inter IKEA“ priklausančios įmonės tikslais, kuri iš karto negavo Jūsų asmens duomenų. 

 

4. Asmens duomenų perdavimas / atskleidimas

„Inter IKEA“ viduje

Kandidato pateiktus asmens duomenis tvarko „Inter IKEA“ ir jie gali būti perduodami „Inter IKEA“ įmonei, kuri siūlo konkrečias pareigas, kurias kandidatas nori užimti, arba kitoms „Inter IKEA“ įmonėms, kurioms pateikėte prašymą. Be to, asmens duomenis tvarko „Inter IKEA Digital Business“, kuri yra „Inter IKEA“ įmonei priklausantis verslo vienetas, tvarkantis grupės skaitmeninius reikalus.    

Kitoms įmonėms

Asmens duomenys atskleidžiami interneto svetainės tiekėjo „SmartRecruiters Inc.“, kuris gali prieiti prie asmens duomenų sistemoje, kad galėtų teikti savo paslaugas „Inter IKEA“, taip pat „SmartRecruiters“ el. pašto ir skaitmeninių funkcijų interneto svetainei tiekėjams. „SmartRecruiters“ privalo tinkamai saugoti Jūsų asmens duomenis ir nenaudoti jų jokiems neleistiniems tikslams bei užtikrinti, kad taip darytų jos teikėjai.   

 

5. Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jei šioje politikoje nenurodyta kitaip, Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra tas, kad juos tvarkyti būtina siekiant kandidato prašymu atlikti veiksmus prieš sudarant darbo sutartį. Tačiau, jei mes saugosime Jūsų asmens duomenis ilgiau, siekdami ginti savo įstatymų nustatytas teises, pvz., jei kandidatas pradeda teismo procesą dėl diskriminacijos mūsų atrankos į konkrečias pareigas atžvilgiu, toks asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas remiantis teisėtų interesų apsaugos principu, kai teisėtas interesas yra ginti savo teises diskriminacijos byloje. Jei atliekame biografijos faktų patikrinimus, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra vykdyti teisės aktų numatytą pareigą. Teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų įkeltas nuotraukas arba vaizdo įrašus yra Jūsų sutikimas.  

 

6. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina pirmiau 3 skyriuje aprašytais tikslais. Paprastai ištriname Jūsų asmens duomenis po vienerių (1) metų nuo datos, kai Jūs nebuvote pasirinkti šiam darbui. Jūsų asmens duomenis saugome pasibaigus atrankos procesui, siekdami užtikrinti, kad turėtume visus duomenis, reikalingus apginti savo teises, jei kandidatas imtųsi teisinių veiksmų diskriminacijos procese toje šalyje, kurioje Jūs kreipėtės dėl darbo. Jei duosite sutikimą toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad būtumėte įtraukti į mūsų talentų banką, mes saugosime Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek Jūs norėsite būti mūsų talentų banke. Kai kuriais atvejais galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ilgiau, nei nurodyta pirmiau. Taip gali nutikti, jei mums prireiktų ginti įstatymų numatytas savo teises, pavyzdžiui, teisiniame ginče, arba jei reikėtų vykdyti įstatymų numatytą pareigą.  

 

7. Asmens duomenų apsauga

Mes imamės tokių atsargumo priemonių Jūsų pateiktų asmens duomenų atžvilgiu:

Apsauga

Siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis, mes naudojame įvairias technines ir organizacines apsaugos priemones, įskaitant kodavimo ir tapatybės patvirtinimo priemones. Jūsų asmens duomenys laikomi sistemose saugiuose tinkluose ir prie jų gali prieiti tik ribotas asmenų, turinčių specialias prieigos prie tokių sistemų teises, skaičius. 

Pavyzdžiui, „Inter IKEA“ įmonės, kurios turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, privalo elgtis su Jūsų asmens duomenimis kaip su konfidencialiais duomenimis ir siekti juos apsaugoti. Prie Jūsų asmens duomenų galės prieiti tik „Inter IKEA“ arba subjektų, kuriems Jūs nusiuntėte prašymą ir (arba) kurie kitaip yra įtraukti į atrankos procesą, atrankos specialistai ir atitinkami vadovai bei darbuotojai.    

Tarptautiniai perdavimai

Mūsų svetainėje apdorojami asmens duomenys saugomi Europos Sąjungoje arba Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE). Jei mums reikia perduoti duomenis EEE, tai darysime tik tuo atveju, jei tai leidžia teisės aktai ir reglamentai, pavyzdžiui:


– Atsižvelgiame į ES tinkamumo sprendimus, kurios šalys užtikrina tinkamą duomenų apsaugą. Tai reiškia, kad ES pasitiki, jog šalies vidiniai įstatymai ar sutartys suteiks tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą.


– Jei ES nėra paskelbusi konkrečios šalies tinkamumo sprendimo, atsižvelgiame į ES pavyzdinių sutarčių sąlygas, kurios yra Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos, susijusios su duomenų privatumu. Tai užtikrina, kad išorinė šalis garantuotų pakankamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį.“

 

8. Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu

Jūs turite daug teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenimis. Daugiau apie tai skaitykite toliau. Jei norėtumėte jomis pasinaudoti arba sužinoti daugiau, nedvejodami kreipkitės į mus. Mūsų kontaktinę informaciją rasite šio pareiškimo pabaigoje. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios teisės gali būti netaikomos Jūsų situacijai.

 

 • Teisė susipažinti
  • Jūs turite teisę žinoti, kokią asmens informaciją mes tvarkome ir kodėl. Todėl šiuo pranešimu informuojame Jus iš anksto apie mūsų tvarkymo veiklą. Jei turėtumėte klausimų arba norėtumėte sužinoti daugiau apie tai, kokią informaciją mes tvarkome, visada galite susisiekti su mumis ir mes pateiksime Jums daugiau informacijos.    
 • Teisė ištaisyti
  • Jei manote, kad mes turime klaidingą informaciją apie Jus, tokią kaip Jūsų vardas, pavardė arba adresas, galite reikalauti, kad mes ją ištaisytume. 
 • Teisė pašalinti / teisė sustabdyti
  • Jūs turite teisę nurodyti mums visam laikui pašalinti Jūsų asmens informaciją iš mūsų registrų. Galite taip pasielgti, jei, pavyzdžiui, manote, kad mums nebereikia jos saugoti. Arba jei anksčiau esate davę savo sutikimą, galite nuspręsti jį atsiimti.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą
  • Tam tikrose situacijose Jūs turite teisę apriboti mūsų tvarkymo veiklas. Tai reiškia, kad mes ir toliau saugosime Jūsų informaciją, tačiau laikinai sustabdysime bet kokį jų tvarkymą. Kodėl galite to pageidauti? Pavyzdžiui, jei paprašėte mūsų ištaisyti neteisingą informaciją. Tokiu atveju galite reikalauti, kad mes nebetvarkytume duomenų tol, kol informacija bus ištaisyta. 
 • Teisė perkelti duomenis
  • Tam tikrose situacijose turite teisę reikalauti, kad persiųstume Jums Jūsų asmens duomenis skaitmenine forma, kad galėtumėte persiųsti juos kam nors kitam.  
 • Teisė prieštarauti
  • Turite teisę prieštarauti, kad būtų tvarkoma Jūsų informacija, net tada, kai mes turime teisinį pagrindą ją tvarkyti. Tai galite padaryti, kai mes tvarkome informaciją teisėto intereso pagrindu, ir Jūs manote, kad Jūsų asmeninis interesas yra viršesnis už mūsų interesą. Jei nenorite, kad mes naudotume jūsų informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profilio sudarymą, mes laikysimės Jūsų nurodymų. 
 • Teisė atsiimti sutikimą
  • Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą.  
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
  • Jei este nepatenkinti tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą šalies priežiūros institucijai.

 

9. Šios politikos pakeitimai

Jei atliksime šios politikos pakeitimus, mes pranešime Jums apie tai ir prašysime Jūsų sutikimo dėl atnaujinto asmens duomenų tvarkymo, kaip išdėstyta šioje politikoje, kai tik Jūs prisijungsite prie savo paskyros interneto svetainėje ir prieš jums toliau naudojantis šia svetaine.

 

10. Kontaktinė informacija

Jei turėtumėte klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, siųskite užklausas, kaip išdėstyta šios privatumo politikos 8 straipsnyje, arba, jei norėtumėte pateikti mums atsiliepimą apie mūsų politiką ir (arba) mūsų privatumo praktikas, susisiekite su mumis siųsdami laišką adresu:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
The Netherlands

arba el. laišką adresu Data.Privacy@inter.ikea.com.

Jei norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, siųskite el. laišką adresu Data.Privacy@inter.ikea.com.

 

Privacy Policy

Last modified: [18-09-2020]

1. Why do we have a privacy policy?

When you (the “Candidate” or “you”) create a profile in our recruitment tool on https://www.smartrecruiters.com/ (the “Website”) and when you apply for a specific position, you provide personal data to the Inter IKEA Group (“we”, “us” or “Inter IKEA”). The entities of the Inter IKEA Group together are responsible for the processing of your personal data. You can find the list of the Inter IKEA Group entities <here>. In order to make things easier for you, if you have a question, complaint, comment or request, it is sufficient to send one message to the provided (email) address below, which will cover all the entities within the Inter IKEA Group.

In this privacy policy (hereinafter the “Policy”) we will inform you about our processing of your personal data. We greatly respect our Candidates’ privacy and are committed to protecting it through compliance with this Policy. We also commit ourselves to be transparent with our Candidates by providing clear information about what personal data we process; the purpose of processing, the retention period of the personal data as well as the legal basis for the processing and other information that we are required to provide pursuant to applicable legislation.

Your personal data will be processed in the recruitment system both on our Website and in a smartphone application used by the recruiting staff of Inter IKEA. For purposes of this Policy any reference to the Website includes the smartphone application (when this is relevant).

 

2. What personal data do we process?

When a Candidate creates a profile and when the Candidate applies for a specific position through our Website, the Candidate will provide several types of personal data that we will process. We may also collect personal data about the Candidate from other sources which we will then process on our Website. The types of personal data that we may process about you are:

 1. Name
 2. Gender
 3. Nationality
 4. Date of birth
 5. Telephone number
 6. Email address
 7. Location
 8. Language
 9. User name
 10. Résumé (the résumé may include photos and videos)
 11. Education
 12. Experience
 13. Salary expectations and/or current salary
 14. Notes from the interview process (such notes may, among other things, include preferences and information about your lifestyle such as your hobbies, motivations and interests and our assessment of you as a candidate)
 15. Attachments to the application
 16. Online assessment results
 17. URL link to social media content
 18. Photos
 19. Background checks / reference check (only if required by local law)

 

3. Why do we process your personal data?

We will process your personal data for purposes of administrating the recruitment process, which includes inter alia to follow-up on your application, create a candidate profile and to communicate with you in the appropriate manner (e.g. inviting you to an interview).

We will also process the personal data in order to evaluate the application which includes determining if the Candidate is eligible for a certain position, if the Candidate’s education, experience and language skills meet the requirements for the open position, whether the salary level is in line with the Candidate’s expectations and collective bargaining agreements and compensation framework. When evaluating a Candidate’s application we will process the personal data provided by the Candidate. This concerns the résumé and cover letter, but may also concern (on a purely optional basis) photos and/or videos of the Candidate. However, we shall only process these photos and/or videos, if the Candidate has provided his or her explicit consent.

During the recruitment process, the recruiting team may take notes from e.g. interviews which may contain personal data. Such data are processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question. During the application process you may also be asked to perform an online assessment. The results from the online assessment will be processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question.

The Website will provide the opportunity for the Candidate to upload attachments for the recruiting team to evaluate. Any such attachment is provided on a voluntary basis and will be processed for the purpose of getting an overall picture of the Candidate and to evaluate the Candidate for the employment in question.

At Inter IKEA we believe in people and respect each other regardless of position, gender and background. Diversity, equality and inclusion increase our understanding of our customers and each other. In order for us to follow up that we reach, recruit for and embrace diversity, gender equality and inclusion we process information about our Candidates’ gender, nationality and date of birth (the provision of such personal data is optional) for statistical purposes and in an anonymous way.

Through the Website you have the possibility to connect your application to your social media accounts (such as LinkedIn, Facebook and Twitter). If you choose to provide a link to your social media accounts, we will process such personal data and review the information in your social media accounts for the purposes of getting an overall picture of you as a Candidate and to evaluate your eligibility for employment with us.

As regards background checks we will only process such personal data if required by local law in the country where the employing Inter IKEA entity is based.

If we intend to process your personal data for other purposes than the purpose for which the data was originally collected, we will notify you of such processing before we initiate it and if necessary, request your consent. For example, if your personal data are processed in relation to the recruitment for a specific position, we may ask for your consent to process your personal data in the future in relation to another position if we think that you would be a suitable candidate for another role within Inter IKEA. If you consent to this, we will process your data for the purpose of future recruitments and you will be a part of our “talent bank”. We may also at a later date ask for additional consent to use your personal data for purposes of another company within Inter IKEA that did not receive your personal data in the first instance.

 

4. Transfer/disclosure of personal data

Within Inter IKEA
The personal data provided by a Candidate will be processed by Inter IKEA and may also be transferred to the company within Inter IKEA that is offering the specific position for which the Candidate has applied or other companies within Inter IKEA you applied to. Personal data will also be processed by Inter IKEA Digital Business, which is a business unit within Inter IKEA that supports the group in digital matters.

To other companies
The personal data will be disclosed to SmartRecruiters Inc., which is the supplier of the Website, that will access the personal data within the system to provide its services to Inter IKEA, as well as to SmartRecruiters’ suppliers of email and digital functions for the Website. SmartRecruiters is required to adequately safeguard your personal data and not use them for any unauthorised purposes and to ensure that its suppliers do the same.

 

5. What is the legal basis for the processing?

Unless otherwise stated in this Policy, the legal basis for our processing of personal data is that the processing is necessary in order to take steps at the request of the Candidate prior to entering into an employment contract. However, if we retain your personal data for a longer period in order to protect our legal rights, e.g. if a discrimination process is initiated by a candidate in relation to our recruitment for a specific position, such processing of personal data is lawful based on the principle of legitimate interest, with the legitimate interest being to protect our rights in the discrimination case. If we process background checks the legal basis for such processing will be to fulfil a legal obligation. Photos or videos uploaded by you, are processed on the legal basis consent.

 

6. How long do we keep your personal data?

We will process your personal data only for as long as necessary in relation to the purposes described under section 3 above. Our general policy is that we erase your personal data one (1) year after you have been rejected a job. The reason why we keep your personal data after the termination of the recruitment process is to ensure that we have all necessary data to protect our rights should a candidate take legal actions in a discrimination process in the country where you applied for the job. If you consent to further processing of the personal data for the purposes of being a part of our talent bank, we will retain your personal data as long as you wish to remain in our talent bank. In some cases we may also process your data for a longer period of time than stated above. This may be the case if we need to protect our legal rights, for example in a legal dispute or if necessary to fulfil a legal obligation.

 

7. Protection of personal data

We take the following precautions in relation to the personal data you provide us:

Security
We use a variety of technical and organisational security measures, including encryption and authentication tools to protect your personal data. Your personal data are stored on systems behind secure networks and is only accessible to a limited number of persons with special access rights to such systems.

For example, the companies within Inter IKEA that have access to your personal data are required to treat your personal data as confidential and to seek to maintain its security. Only recruiters and relevant managers and co-workers of the Inter IKEA entity or entities to which you directed your application and/or who are otherwise involved in the recruitment process will have access to your personal data.

International transfers

The personal data processed on our Website are stored in the European Union or within European Economic Area (EEA). If we need to transfer data within the EEA we will only do so if this is possible from a legal and regulatory standpoint, for example:

- We rely on adequacy decisions from the EU on which countries provide an adequate level of data protection. This means that the EU believes a country’s own laws or agreements provide adequate protection for your personal data.

- If there is no adequacy decision from the EU for a country, we then rely on the EU Model Contract Clauses, which are European Commission approved standard contractual clauses relating to data privacy. This ensures that the external party will guarantee an adequate level of protection of your personal data.”

 

8. Your rights regarding the processing of personal data

You have many rights regarding your personal information. Read more about them below. If you would like to exercise them or learn more, feel free to contact us! You can find contact detail at the end of this statement. Please note that some of the rights may not be applicable to your situation.

 • Right of access
  • You have the right to know what personal information we process and why. That’s why we inform you in advance about our processing activities via this statement. If you have any questions, or would you like to learn more about what information we process from you, you are always welcome to contact us and we will provide you with further information.
 • Right to rectification
  • If you believe we store wrong information about you, such as your name or address, you can ask us to correct this. 
 • Right to erasure / right to be forgotten
  • You have the right to tell us to permanently erase your personal information from our records. You can do this for example if you believe there’s no longer any need for us to keep it. Or, if you previously have given your permission, you can just decide to withdraw it.
 • Right to restrict the processing activities
  • You have the right to restrict our processing activities in certain situations. This means we will continue to store your information, but we’ll temporarily stop any other processing. Why would you want to do this? For example if you’ve asked us to fix incorrect information. In this situation you may want us to stop processing until the information is correct.
 • Right to data portability
  • In certain situations you have the right to ask us to send your personal information in digital form to you, so that you can forward it to someone else.
 • Right to object
  • You have the right to object to the processing of your information, even when we have a legitimate legal reason to process it. You can do this when we process your information on the basis of our legitimate interest, and you believe that your personal interest outweighs ours. If you do not want us using your information for direct marketing purposes, including profiling, we will comply in any case.
 • Right to withdraw consent
  • If we process your personal information based on your consent, you have the right to withdraw your consent anytime.
 • Right to lodge a complaint with a supervisory authority
  • If you aren’t satisfied with the way we treat your personal information, you have the right to lodge a complaint about us to the national supervisory authority.

 

9. Changes to this Policy

If we make any changes to this Policy you will be notified thereof and requested to consent to the updated processing of personal data as set out in the Policy as soon as you log in to your account on the Website and before you can continue using the site.

 

10. Contact Information

If you have questions about the processing of your personal data, requests as set out in article 8 of this Privacy Statement or if you would like to give us feed-back on our Policy and/or our privacy practices, please contact us by sending a letter to:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
The Netherlands

or an email to: Data.Privacy@inter.ikea.com.

To contact the data protection officer, you can send an email to Data.Privacy@inter.ikea.com.

---- click HEREto return to the top -------