---- click HERE for the English version -------

Politica de confidențialitate

Data ultimei modificări: [18-09-2020]

1.           De ce avem o politică de confidențialitate?

Atunci când dumneavoastră (“Candidatul” sau “dumneavoastră”) creați un profil în instrumentul nostru de recrutare pe https://www.smartrecruiters.com/ (“Site-ul”) și atunci când aplicați pentru un anumit post, furnizați datele cu caracter personal către Grupului Inter IKEA (“noi”, “nouă” sau “Inter IKEA”). Entitățile Grupului Inter IKEA sunt responsabile împreună de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteți găsi lista entităților din Grupul Inter IKEA <aici>. Pentru a face lucrurile mai ușoare pentru dvs., dacă aveți o întrebare, o reclamație, un comentariu sau o cerere, este suficient să trimiteți un mesaj la adresa (de e-mail) de mai jos, care va acoperi toate entitățile din cadrul Grupului Inter IKEA.

În prezenta politică de confidențialita#te (denumită în continuare “Politica”) vă vom informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Noi respectăm foarte mult sfera privată a Candidaților noștri și ne-am angajat să o protejăm prin respectarea prezentei Politici. De asemenea, ne angajăm să fim transparenți pentru Candidații noștri, oferind informații clare despre datele personale pe care le procesăm; scopul prelucrării, perioada de păstrare a datelor personale, precum și temeiul juridic al prelucrării și alte informații, pe care trebuie să le furnizăm în conformitate cu legislația aplicabilă.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în sistemul de recrutare atât pe Site-ul nostru, cât și într-o aplicație smartphone utilizată de personalul de recrutare al Inter IKEA. În sensul prezentei Politici, orice referire la Site include aplicația smartphone (în cazul în care este relevantă).

 

2.           Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Atunci când un Candidat creează un profil și atunci când Candidatul aplică pentru un anumit post prin intermediul Site-ului nostru, Candidatul va furniza mai multe tipuri de date cu caracter personal, pe care noi le vom prelucra. De asemenea, putem colecta date cu caracter personal despre Candidat din alte surse, pe care le vom prelucra apoi pe Site-ul nostru. Tipurile de date cu caracter personal, pe care le putem prelucra referitor la dvs., sunt următoarele:

 1. Numele
 2. Sexul
 3. Naționalitatea
 4. Data nașterii
 5. Numărul de telefon
 6. Adresa de e-mail
 7. Locația
 8. Limba
 9. Numele de utilizator
 10. CV-ul (CV-ul poate include fotografii și videoclipuri)
 11. Educația
 12. Experiența
 13. Așteptările salariale și/sau salariul actual
 14. Note din procesul de intervievare (astfel de note pot include, printre altele, preferințele și informații despre stilul dvs. de viață, cum ar fi hobby-urile, motivațiile și interesele dvs. și evaluarea dvs. efectuată de către noi în calitate de candidat)
 15. Atașamente la aplicație
 16. Rezultatele evaluării online
 17. Linkul URL către conținutul social media
 18. Fotografii
 19. Verificări ale formării profesionale / verificarea referințelor (numai dacă acest lucru este impus de legislația locală)

 

3.           De ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom procesa datele dvs. cu caracter personal în scopul administrării procesului de recrutare, care include, printre altele, urmărirea aplicației dvs., crearea unui profil de candidat și comunicarea cu dvs. într-o manieră corespunzătare (de ex., invitarea dvs. la un interviu).

Vom prelucra, de asemenea, datele cu caracter personal pentru a evalua aplicația, care include determinarea faptului dacă respectivul Candidat este eligibil pentru un anumit post, dacă educația, experiența și competențele lingvistice ale Candidatului îndeplinesc cerințele pentru postul vacant, dacă nivelul salarial corespunde așteptărilor Candidatului, contractelor colective de muncă și cadrului de remunerare. La evaluarea aplicației unui Candidat vom prelucra datele cu caracter personal furnizate de Candidat. Această evaluare privește CV-ul și scrisoarea de intenție, dar se poate referi și la fotografiile și/sau videoclipurile Candidatului (pe o bază pur opțională). Cu toate acestea, vom prelucra aceste fotografii și/sau videoclipuri în cazul în care Candidatul și-a dat consimțământul explicit.

În timpul procesului de recrutare, echipa de recrutare poate lua notițe, de exemplu din interviuri, care pot conține date cu caracter personal. Aceste date sunt prelucrate în vederea evaluării Candidatului pentru angajarea în cauză. În timpul procesuli de aplicare, vi se poate solicita și efectuarea unei evaluări online. Rezultatele evaluării online vor fi prelucrate pentru a evalua Candidatul pentru angajarea în cauză.

Site-ul îi va oferi Candidatului oportunitatea să încarce atașamente în vederea evaluării de către echipa de recrutare. Orice astfel de atașament este furnizat în mod voluntar și va fi prelucrat în scopul obținerii unei imagini globale a Candidatului și al evaluării Candidatului pentru angajarea în cauză.

La Inter IKEA, noi credem în oameni și ne respectăm unii pe ceilalți indiferent de post, sex și experiența profesională. Diversitatea, egalitatea și incluziunea măresc înțelegerea clienților noștri și înțelegerea reciprocă. Pentru ca noi să urmărim acest lucru, aspirăm la, recrutăm pentru și îmbrățișăm diversitatea, egalitatea de gen și incluziunea, prelucrând informații despre sexul, naționalitatea și data nașterii Candidaților noștri (furnizarea acestor date personale este optională) numai în scopuri statistice și într-un mod anonim.

Prin intermediul Site-ului aveți posibilitatea să conectați aplicația dvs. la conturile dvs. de social media (cum ar fi LinkedIn, Facebook și Twitter). Dacă alegeți să furnizați un link către conturile dvs. de social media, vom prelucra respectivele date cu caracter personal și vom examina informațiile din conturile dvs. de social media pentru a obține o imagine de ansamblu asupra dvs., în calitate de Candidat, și pentru a vă evalua eligibilitatea de angajare la noi.

În ceea ce privește verificările experienței profesionale, vom prelucra astfel de date cu caracter personal numai dacă acest lucru este impus de țara în care își are sediul entitatea Inter IKEA angajatoare.

Dacă intenționăm să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât scopul în care au fost colectate inițial datele, vă vom notifica o astfel de prelucrare înainte de a o iniția și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul. De exemplu, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în legătură cu recrutarea pentru un anumit post, vă putem solicita consimțământul de a prelcura datele dvs. cu caracter personal pe viitor în legătură cu un alt post, în cazul în care considerăm că ați fi un candidat potrivit pentru un alt rol în cadrul Inter IKEA. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul recrutărilor personale, iar dvs. veți face parte din “banca noastră de talente”. De asemenea, vă putem solicita consimțământul la o dată ulterioară pentru utilizarea datelor dvs.cu caracter personal în scopul unei alte companii din cadrul Inter IKEA, care nu a primit datele dvs. cu caracter personal într-o primă etapă.

 

4.           Transferul/divulgarea datelor cu caracter personal

În cadrul Inter IKEA
Datele cu caracter personal furnizate de un Candidat vor fi prelucrate de Inter IKEA și pot fi, de asemenea, transferate unei companii din cadrul Inter IKEA, care oferă postul specific pentru care a aplicat Candidatul, sau altor companii din cadrul Inter IKEA la care ați aplicat. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, de asemenea, de Inter IKEA Digital Business, care este o unitate comercială din cadrul Inter IKEA, care susține grupul în probleme digitale.

Către alte companii
Datele cu caracter personal vor fi divulgate către SmartRecruiters Inc., furnizorul Site-ului, care va accesa datele cu caracter personal din sistem pentru a-și presta serviciile către Inter IKEA, precum și către furnizorii de e-mail și funcții digitale pentru Site ai SmartRecruiters. SmartRecruiters este obligată să protejeze în mod adecvat datele dvs. cu caracter personal și să nu le utilizeze în scopuri neautorizate, precum și să se asigure că furnizorii săi fac același lucru.

 

5.           Care este temeiul legal al prelucrării?

Dacă nu se prevede altfel în prezenta Politică, temeiul legal pentru prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal o reprezintă faptul că prelucrarea este necesară pentru a lua măsuri la cererea Candidatului înainte de încheierea unui contract de muncă. Cu toate acestea, dacă păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a ne proteja drepturile legale, de ex., dacă un candidat inițiază un proces de discriminare în legătură cu recrutarea noastră pentru un anumit post, o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal este legală pe baza principiului interesului legitim, interesul legitim fiind acela de a ne proteja drepturile în cazul de discriminare. Dacă prelucrăm verificări ale experienței profesionale, baza legală pentru o astfel de prelucrare va fi îndeplinirea unei obligații legale. Fotografiile sau videoclipurile încărcate de dvs. sunt procesate în temeiul juridic al consimțământului.

 

6.           Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar în legătură cu scopurile descrise în secțiunea 3 de mai sus. Politica noastră generală este să ștergem datele dvs. cu caracter personal la un (1) an după ce ați fost respins(ă) pentru un loc de muncă. Motivul pentru care păstrăm datele dvs. cu caracter personal după încheierea procesului de recrutare este acela de a ne asigura că avem toate datele necesare pentru a ne proteja drepturile, în cazul în care un candidat va lua măsuri legale într-un proces de discriminare în țara în care ați aplicat pentru respectivul loc de muncă. Dacă sunteți de acord cu prelucrarea suplimentară a datelor cu caracter personal în scopul de a face parte din banca noastră de talente, vă vom păstra datele cu caracter personal atâta timp cât doriți să rămâneți în banca noastră de talente. În unele cazuri, este posibil să vă prelucrăm datele pentru o perioadă mai lungă de timp decât cea indicată mai sus. Acesta ar putea fi cazul dacă trebuie să ne protejăm drepturile legale, de exemplu într-un litigiu juridic, sau dacă este necesar să îndeplinim o obligație legală.

 

7.           Protecția datelor cu caracter personal

Noi luăm următoarele măsuri de precauție în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care ni le furnizați:

Securitate
Folosim o varietate de măsuri de securitate tehnice și organizatorice, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe sisteme aflate în spatele unor rețele sigure și sunt accesibile numai unui număr limitat de persoane cu drepturi speciale de acces la astfel de sisteme.

De exemplu, companiile din cadrul Inter IKEA, care au acces la datele dvs. cu caracter personal, sunt obligate să trateze datele dvs. cu caracter personal ca fiind confidențiale și să încerce să își mențină securitatea. Doar personalul de recrutare, managerii relevanți și colaboratorii entității sau entităților Inter IKEA cărora le-ați direcționat aplicația și/sau care sunt implicate în procesul de recrutare, vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal.

Transferuri internaționale

Datele cu caracter personal prelucrate pe site-ul nostru sunt stocate în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European (SEE). Dacă este necesar să transferăm date în interiorul SEE, vom face acest lucru doar dacă este posibil din punct de vedere legal și al reglementării, de exemplu:

- Ne bazăm pe deciziile UE privind caracterul adecvat pentru a stabili care țări asigură un nivel corespunzător de protecție a datelor. Aceasta înseamnă că UE consideră că legislația sau acordurile unei țări asigură protecția adecvată a datelor dvs. cu caracter personal.

- Dacă nu există o decizie a UE privind caracterul adecvat al nivelului de protecție pentru o țară, ne bazăm pe clauzele contractuale model ale UE, care sunt clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană privind protecția datelor. Aceasta asigură faptul că partea externă va garanta un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal.”

 

8.           Drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți multe drepturi cu privire la informațiile dvs. personale. Citiți mai multe despre ele mai jos. Dacă doriți să le exercitați sau să aflați mai multe, nu ezitați să ne contactați! Puteți găsi detaliile de contact la sfârșitul prezentei declarații. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele dintre drepturi să nu fie aplicabile situației dvs.

 

 • Dreptul de acces
  • Aveți dreptul să știți ce informații personale procesăm și de ce. De aceea vă informăm în avans cu privire la activitățile noastre de prelucrare prin intermediul prezentei declarații. Dacă aveți întrebări sau doriți să aflați mai multe despre informațiile provenind de la dvs. pe care le prelucrăm, sunteți întotdeauna bineveniți să ne contactați și vă vom oferi informații suplimentare.
 • Dreptul la rectificare
  • În cazul în care considerați că stocăm informații greșite despre dvs., cum ar fi numele sau adresa dvs., ne puteți cere să corectăm acest lucru. 
 • Dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat
  • Aveți dreptul să ne spuneți să vă ștergem definitiv informațiile dvs. personale din evidențele noastre. De exemplu, puteți face acest lucru în cazul în care considerați că nu mai este nevoie să le păstrăm. Sau, dacă ne-ați acordat permisiunea anterior, puteți decide pur și simplu să o retrageți.
 • Dreptul de a restricționa activitățile de prelucrare
  • Aveți dreptul să restricționați activitățile noastre de prelucrare în anumite situații. Acest lucru înseamnă că vom continua să stocăm informațiile dvs., dar vom opri temporar orice prelucrare. De ce ați dori să faceți acest lucru? De exemplu, dacă ne-ați solicitat să rectificăm informațiile incorecte. În această situație, ați putea dori să oprim prelucrarea până când informațiile sunt corecte.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  • În anumite situații, aveți dreptul să ne solicitați să vă transmitem informațiile personale în format digital, astfel încât să le puteți transmite mai departe altcuiva.
 • Dreptul de a obiecta
  • Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs., chiar și atunci când avem un motiv juridic legitim pentru a le procesa. Puteți face acest lucru atunci când vă prelucrăm informațiile pe baza interesului nostru legitim, iar dvs. considerați că interesul dvs. personal prevalează asupra interesului nostru. Dacă nu doriți ca noi să vă utilizăm informațiile în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare, noi ne vom conforma în orice situație.
 • Dreptul de a retrage consimțământul
  • Dacă vă procesăm informațiile personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul oricând.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
  • Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de modul în care vă tratăm informațiile personale, aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la noi la autoritatea națională de supraveghere.

 

9.           Modificări ale prezentei Politici

În cazul în care vom face orice modificări la această Politică, veți fi notificat(ă) în acest sens și vi se va solicita exprimarea consimțământului la prelucrarea actualizată a datelor personale, așa cum se prevede în Politică, de îndată ce intrați în contul dvs. de pe Site și înainte de a putea continua să utilizați Site-ul.

 

10.       Informații de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, solicitări conform articolului 8 al prezentei Declarații de Confidențialitate sau dacă doriți să ne oferiți un feedback referitor la Politica noastră și/sau la practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați trimițând o scrisoare către:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
Olanda

sau un e-mail către: Data.Privacy@inter.ikea.com.

Pentru a contacta ofițerul însărcinat cu protecția datelor, puteți trimite un e-mail la adresa: Data.Privacy@inter.ikea.com.

 

Privacy Policy

Last modified: [18-09-2020]

1.           Why do we have a privacy policy?

When you (the “Candidate” or “you”) create a profile in our recruitment tool on https://www.smartrecruiters.com/ (the “Website”) and when you apply for a specific position, you provide personal data to the Inter IKEA Group (“we”, “us” or “Inter IKEA”). The entities of the Inter IKEA Group together are responsible for the processing of your personal data. You can find the list of the Inter IKEA Group entities <here>. In order to make things easier for you, if you have a question, complaint, comment or request, it is sufficient to send one message to the provided (email) address below, which will cover all the entities within the Inter IKEA Group.

In this privacy policy (hereinafter the “Policy”) we will inform you about our processing of your personal data. We greatly respect our Candidates’ privacy and are committed to protecting it through compliance with this Policy. We also commit ourselves to be transparent with our Candidates by providing clear information about what personal data we process; the purpose of processing, the retention period of the personal data as well as the legal basis for the processing and other information that we are required to provide pursuant to applicable legislation.

Your personal data will be processed in the recruitment system both on our Website and in a smartphone application used by the recruiting staff of Inter IKEA. For purposes of this Policy any reference to the Website includes the smartphone application (when this is relevant).

 

2.           What personal data do we process?

When a Candidate creates a profile and when the Candidate applies for a specific position through our Website, the Candidate will provide several types of personal data that we will process. We may also collect personal data about the Candidate from other sources which we will then process on our Website. The types of personal data that we may process about you are:

 1. Name
 2. Gender
 3. Nationality
 4. Date of birth
 5. Telephone number
 6. Email address
 7. Location
 8. Language
 9. User name
 10. Résumé (the résumé may include photos and videos)
 11. Education
 12. Experience
 13. Salary expectations and/or current salary
 14. Notes from the interview process (such notes may, among other things, include preferences and information about your lifestyle such as your hobbies, motivations and interests and our assessment of you as a candidate)
 15. Attachments to the application
 16. Online assessment results
 17. URL link to social media content
 18. Photos
 19. Background checks / reference check (only if required by local law)

 

3.           Why do we process your personal data?

We will process your personal data for purposes of administrating the recruitment process, which includes inter alia to follow-up on your application, create a candidate profile and to communicate with you in the appropriate manner (e.g. inviting you to an interview).

We will also process the personal data in order to evaluate the application which includes determining if the Candidate is eligible for a certain position, if the Candidate’s education, experience and language skills meet the requirements for the open position, whether the salary level is in line with the Candidate’s expectations and collective bargaining agreements and compensation framework. When evaluating a Candidate’s application we will process the personal data provided by the Candidate. This concerns the résumé and cover letter, but may also concern (on a purely optional basis) photos and/or videos of the Candidate. However, we shall only process these photos and/or videos, if the Candidate has provided his or her explicit consent.

During the recruitment process, the recruiting team may take notes from e.g. interviews which may contain personal data. Such data are processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question. During the application process you may also be asked to perform an online assessment. The results from the online assessment will be processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question.

The Website will provide the opportunity for the Candidate to upload attachments for the recruiting team to evaluate. Any such attachment is provided on a voluntary basis and will be processed for the purpose of getting an overall picture of the Candidate and to evaluate the Candidate for the employment in question.

At Inter IKEA we believe in people and respect each other regardless of position, gender and background. Diversity, equality and inclusion increase our understanding of our customers and each other. In order for us to follow up that we reach, recruit for and embrace diversity, gender equality and inclusion we process information about our Candidates’ gender, nationality and date of birth (the provision of such personal data is optional) for statistical purposes and in an anonymous way.

Through the Website you have the possibility to connect your application to your social media accounts (such as LinkedIn, Facebook and Twitter). If you choose to provide a link to your social media accounts, we will process such personal data and review the information in your social media accounts for the purposes of getting an overall picture of you as a Candidate and to evaluate your eligibility for employment with us.

As regards background checks we will only process such personal data if required by local law in the country where the employing Inter IKEA entity is based.

If we intend to process your personal data for other purposes than the purpose for which the data was originally collected, we will notify you of such processing before we initiate it and if necessary, request your consent. For example, if your personal data are processed in relation to the recruitment for a specific position, we may ask for your consent to process your personal data in the future in relation to another position if we think that you would be a suitable candidate for another role within Inter IKEA. If you consent to this, we will process your data for the purpose of future recruitments and you will be a part of our “talent bank”. We may also at a later date ask for additional consent to use your personal data for purposes of another company within Inter IKEA that did not receive your personal data in the first instance.

 

4.           Transfer/disclosure of personal data

Within Inter IKEA
The personal data provided by a Candidate will be processed by Inter IKEA and may also be transferred to the company within Inter IKEA that is offering the specific position for which the Candidate has applied or other companies within Inter IKEA you applied to. Personal data will also be processed by Inter IKEA Digital Business, which is a business unit within Inter IKEA that supports the group in digital matters.

To other companies
The personal data will be disclosed to SmartRecruiters Inc., which is the supplier of the Website, that will access the personal data within the system to provide its services to Inter IKEA, as well as to SmartRecruiters’ suppliers of email and digital functions for the Website. SmartRecruiters is required to adequately safeguard your personal data and not use them for any unauthorised purposes and to ensure that its suppliers do the same.

 

5.           What is the legal basis for the processing?

Unless otherwise stated in this Policy, the legal basis for our processing of personal data is that the processing is necessary in order to take steps at the request of the Candidate prior to entering into an employment contract. However, if we retain your personal data for a longer period in order to protect our legal rights, e.g. if a discrimination process is initiated by a candidate in relation to our recruitment for a specific position, such processing of personal data is lawful based on the principle of legitimate interest, with the legitimate interest being to protect our rights in the discrimination case. If we process background checks the legal basis for such processing will be to fulfil a legal obligation. Photos or videos uploaded by you, are processed on the legal basis consent.

 

6.           How long do we keep your personal data?

We will process your personal data only for as long as necessary in relation to the purposes described under section 3 above. Our general policy is that we erase your personal data one (1) year after you have been rejected a job. The reason why we keep your personal data after the termination of the recruitment process is to ensure that we have all necessary data to protect our rights should a candidate take legal actions in a discrimination process in the country where you applied for the job. If you consent to further processing of the personal data for the purposes of being a part of our talent bank, we will retain your personal data as long as you wish to remain in our talent bank. In some cases we may also process your data for a longer period of time than stated above. This may be the case if we need to protect our legal rights, for example in a legal dispute or if necessary to fulfil a legal obligation.

 

7.           Protection of personal data

We take the following precautions in relation to the personal data you provide us:

Security
We use a variety of technical and organisational security measures, including encryption and authentication tools to protect your personal data. Your personal data are stored on systems behind secure networks and is only accessible to a limited number of persons with special access rights to such systems.

For example, the companies within Inter IKEA that have access to your personal data are required to treat your personal data as confidential and to seek to maintain its security. Only recruiters and relevant managers and co-workers of the Inter IKEA entity or entities to which you directed your application and/or who are otherwise involved in the recruitment process will have access to your personal data.

International transfers

The personal data processed on our Website are stored in the European Union or within European Economic Area (EEA). If we need to transfer data within the EEA we will only do so if this is possible from a legal and regulatory standpoint, for example:

- We rely on adequacy decisions from the EU on which countries provide an adequate level of data protection. This means that the EU believes a country’s own laws or agreements provide adequate protection for your personal data.

- If there is no adequacy decision from the EU for a country, we then rely on the EU Model Contract Clauses, which are European Commission approved standard contractual clauses relating to data privacy. This ensures that the external party will guarantee an adequate level of protection of your personal data.”

 

8.           Your rights regarding the processing of personal data

You have many rights regarding your personal information. Read more about them below. If you would like to exercise them or learn more, feel free to contact us! You can find contact detail at the end of this statement. Please note that some of the rights may not be applicable to your situation.

 

 • Right of access
  • You have the right to know what personal information we process and why. That’s why we inform you in advance about our processing activities via this statement. If you have any questions, or would you like to learn more about what information we process from you, you are always welcome to contact us and we will provide you with further information.
 • Right to rectification
  • If you believe we store wrong information about you, such as your name or address, you can ask us to correct this. 
 • Right to erasure / right to be forgotten
  • You have the right to tell us to permanently erase your personal information from our records. You can do this for example if you believe there’s no longer any need for us to keep it. Or, if you previously have given your permission, you can just decide to withdraw it.
 • Right to restrict the processing activities
  • You have the right to restrict our processing activities in certain situations. This means we will continue to store your information, but we’ll temporarily stop any other processing. Why would you want to do this? For example if you’ve asked us to fix incorrect information. In this situation you may want us to stop processing until the information is correct.
 • Right to data portability
  • In certain situations you have the right to ask us to send your personal information in digital form to you, so that you can forward it to someone else.
 • Right to object
  • You have the right to object to the processing of your information, even when we have a legitimate legal reason to process it. You can do this when we process your information on the basis of our legitimate interest, and you believe that your personal interest outweighs ours. If you do not want us using your information for direct marketing purposes, including profiling, we will comply in any case.
 • Right to withdraw consent
  • If we process your personal information based on your consent, you have the right to withdraw your consent anytime.
 • Right to lodge a complaint with a supervisory authority
  • If you aren’t satisfied with the way we treat your personal information, you have the right to lodge a complaint about us to the national supervisory authority.

 

9.           Changes to this Policy

If we make any changes to this Policy you will be notified thereof and requested to consent to the updated processing of personal data as set out in the Policy as soon as you log in to your account on the Website and before you can continue using the site.

 

10.       Contact Information

If you have questions about the processing of your personal data, requests as set out in article 8 of this Privacy Statement or if you would like to give us feed-back on our Policy and/or our privacy practices, please contact us by sending a letter to:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
The Netherlands

or an email to: Data.Privacy@inter.ikea.com.

To contact the data protection officer, you can send an email to Data.Privacy@inter.ikea.com.

 

---- click HERE to return to the top -------