---- click HERE for the English version -------

 

Gizlilik Politikası

Son güncelleme: [18-09-2020]

1.           Neden bir gizlilik politikamız var?

İşe alım aracımız https://www.smartrecruiters.com/ (“Web Sitesi”) üzerinde bir profil oluşturduğunuz ve belirli bir pozisyon için başvuruda bulunduğunuzda (“Aday” veya “siz”), Inter IKEA Group (“biz” veya “Inter IKEA”) dahilindeki diğer şirketlere kişisel veri sağlamaktasınız. Inter IKEA Grubu dahilindeki şirketler kişisel verilerinizin işlenmesinden birlikte sorumludur. Inter IKEA Group şirketlerinin listesini <burada> bulabilirsiniz. Sizin için daha kolay olması bakımından, sorunuz, şikayetiniz, yorum veya talebiniz olması halinde, Inter IKEA Group şirketlerinin tamamını kapsayan aşağıdaki (eposta) adrese mesaj göndermeniz yeterlidir.  

Bu gizlilik politikası kapsamında (bundan böyle “Politika”) kişisel verilerinizi ne şekilde işleyeceğimize dair size bilgi vermekteyiz. Adaylarımızın gizliliğine büyük saygı duyuyor ve bu bilgileri işbu Politika’ya uygun olarak korumaya önem veriyoruz. Bununla birlikte hangi kişisel verileri işlediğimiz, işleme sebebi, kişisel verilerin muhafaza edilme süresi ve işlemenin hukuki temeli ile tabi olunan kanunlar gereği temin etmekle yükümlü olduğumuz diğer konulara ilişkin Adaylarımıza açık bilgi vermek suretiyle şeffaf olmayı önemsiyoruz.

Kişisel verileriniz işe alım sistemi dahilinde hem Web Sitemiz üzerinde, hem de Inter IKEA işe alım personeli tarafından kullanılan bir akıllı telefon uygulamasında işlenecektir. Bu Politika kapsamında Web Sitesi’ne yapılan atıflar (ilgili olduğu takdirde) akıllı telefon uygulamasını da kapsamaktadır.

 

2.           Hangi kişisel verileri işliyoruz?

Web Sitemiz aracılığıyla Aday bir profil yarattığında ve belirli bir pozisyon için başvuruda bulunduğunda, Aday bizim işleyeceğimiz çeşitli tiplerde kişisel veri temin edecektir. Aday hakkında ayrıca daha sonra Web Sitesi’nde işleyeceğimiz başka kanallardan da kişisel veri elde edebiliriz. Hakkınızda işleyebileceğimiz kişisel veri türleri şunlardır:

 1. Ad
 2. Cinsiyet
 3. Uyruk
 4. Doğum tarihi
 5. Telefon numarası
 6. Elektronik posta adresi
 7. Yerleşim yeri
 8. Dil'
 9. Kullanıcı adı
 10. Özgeçmiş (özgeçmiş resim ve videoları da içerebilmektedir)
 11. Öğrenim
 12. Deneyim
 13. Ücret beklentisi ve/veya mevcut ücret
 14. Mülakat sürecine ilişkin notlar (söz konusu notlar sınırlı olmaksızın hobileriniz, motivasyon ve ilgi alanlarınız gibi tercihleriniz ve yaşam biçiminize dair bilgiler ile aday olarak size ilişkin değerlendirmemizi içermektedir)
 15. Başvurunun ekleri
 16. Çevrimiçi değerlendirme sonuçları
 17. Sosyal medya içeriğine URL bağlantısı
 18. Fotoğraflar
 19. Özgeçmiş/referans kontrolü (sadece yerel hukuk izin verdiği takdirde)

 

3.           Neden kişisel verilerinizi işliyoruz?

Kişisel verilerinizi başvurunuzun takibi, aday profili oluşturulması ve sizinle uygun şekilde iletişime geçilmesi (örneğin mülakata davet edilmeniz) başta olmak üzere işe alım sürecini yönetmek amacıyla işleyeceğiz.

Kişisel verileri ayrıca Aday’ın belirli bir pozisyon için uygun olup olmadığının belirlenmesi, Aday’ın eğitim geçmişi, deneyimi ve dil becerilerinin açık pozisyon için öngörülen şartları karşılayıp karşılamadığı, ücret seviyesinin Aday’ın beklentileri ve toplu iş sözleşmeleri ve ödeme çerçevesi ile aynı doğrultuda olup olmadığı dahil olmak üzere, başvuruyu değerlendirmek amacıyla işleyeceğiz. Bir Aday’ın başvurusunu değerlendirirken, Aday tarafından temin edilen kişisel verileri işleyeceğiz. Bu özgeçmişte ve kapak yazısını, ancak aynı zamanda (tamamen isteğe bağlı olarak) temin edilen Aday’a ait fotoğraf ve/veya  videoları kapsamaktadır. Ancak, söz konusu fotoğraf ve/veya videoları yalnızca Aday’ın açık rızasını vermiş olması durumunda işleyeceğiz.

İşe alım süreci boyunca, işe alım ekibi örneğin mülakatlar gibi kişisel verileri içeren notlar alabilecektir. Bu veriler Aday’ı ilgili iş için değerlendirmek üzere işlenecektir. Başvuru sürecinde, çevrimiçi değerlendirme yapmanızın istenmesi de mümkündür. Çevrimiçi sonuçlar ilgili iş konusunda Aday’ı değerlendirmek amacıyla işlenecektir.

Web Sitesi işe alım ekibinin değerlendirmesi amacıyla Aday’ın ekler yüklemesine imkan verecektir. Bu tür ekler isteğe bağlı olup, Aday hakkında genel bir izlenim edinilmesi ve Aday’ın ilgili iş için değerlendirilmesi maksadıyla işlenecektir.

Inter IKEA’da bizler insanlara inanır ve pozisyonu, cinsiyeti ve geçmişi önem taşımaksızın birbirimize saygı gösteririz. Çeşitlilik, eşitlik ve aidiyet müşterilerimizi ve birbirimizi anlamayı arttırmaktadır. Çeşitlilik, cinsiyet eşitliği ve aidiyeti sağladığımızı, bu maksatla işe alım gerçekleştirdiğimizi ve bunları kabul ettiğimizi takip edebilmemiz için Adaylarımız’ın cinsiyet, uyruk ve doğum tarihini (bu kişisel verilerin temin edilmesi isteğe bağlıdır) istatistik amacıyla ve anonim olarak işlemekteyiz.

Web Sitesi aracılığıyla başvurunuz ile sosyal medya hesaplarınız arasında (LinkedIn, Facebook ve Twitter gibi) bağlantı kurma imkanına sahipsiniz. Sosyal medya hesaplarınıza bir bağlantı vermeyi tercih etmeniz durumunda, bu kişisel veriler tarafımızca işlenecek ve sosyal medya hesaplarınızdaki bilgiler Aday olarak şahsınız hakkında genel bir fikir edinilmesi ve bizimle çalışmanız konusunda değerlendirilmenizi sağlamak üzere işlenecektir.

Özgeçmiş kontrollerine ilişkin olarak, söz konusu kişisel veriler yalnızca işe alımı gerçekleştiren Inter IKEA şirketinin bulunduğu ülkedeki yerel kanunlar uyarınca gerekli olması halinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizi ilk başta elde edilme amacından başka amaçlarla işlemek istememiz halinde, tarafınıza bu işlemeden önce bildirimde bulunulacak ve gerekli olması durumunda izniniz istenecektir. Örneğin,  kişisel verileriniz belirli bir pozisyonda işe alım kapsamında işlendiği takdirde, ileride farklı bir pozisyona ilişkin olarak uygun bir aday olabileceğinizi düşündüğümüz Inter IKEA’daki başka bir rol için kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda izninizi isteyebiliriz. Bu konuda izin verdiğiniz takdirde, verilerinizi ilerideki işe alımlar için işleyeceğiz ve “yetenek bankamız”ın bir parçası haline geleceksiniz. Daha sonraki bir tarihte, kişisel verilerinizi ilk aşamada almayan Inter IKEA dahilindeki başka bir şirket için verilerinizi kullanmak üzere ilave izninizi de isteyebiliriz.

 

4.           Kişisel verilerin transferi/açıklanması

Inter IKEA bünyesinde
Bir Aday tarafından sağlanan kişisel veriler Inter IKEA tarafından işlenecek ve Aday’ın başvuruda bulunduğu belirli pozisyonu teklif eden Inter IKEA bünyesindeki şirkete veya Inter IKEA içerisinde başvuruda bulunduğunuz diğer şirketlere transfer edilebilecektir. Kişisel veriler bunun dışında Inter IKEA içindeki bir iş birimi olan ve gruba dijital konularda destek veren Inter IKEA Digital Business tarafından da işlenecektir.

Diğer şirketlere
Kişisel veriler Web Sitesi’nin tedarikçisi olan ve Inter IKEA’ya hizmet sunmak üzere kişisel verilere sistem dahilinde erişecek SmartRecruiters Inc.’ye ve ayrıca Web Sitesi için elektronik posta ve dijital fonksiyonları tedarik eden SmartRecruiters tedarikçilerine açıklanacaktır. SmartRecruiters kişisel verilerinizi yeterli seviyede korumak ve bunları izin verilmeyen amaçlar için kullanmamakla ve tedarikçilerinin de aynı şekilde davranmalarını sağlamakla yükümlüdür.

 

5.           Veri işlemenin hukuki dayanağı nedir?

Bu Politika’da aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı iş sözleşmesi akdedilmeden önce Aday’ın talebi üzerine adım atılabilmesi için işlemenin gerekli olmasıdır. Ancak, kendi hukuki haklarımızı korumak üzere kişisel verilerinizi daha uzun bir süre muhafaza ettiğimiz takdirde, örneğin belirli bir pozisyon için işe alımımız ile ilgili bir adayın ayrımcılığa ilişkin süreç başlatması durumunda, kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi, ayrımcılık olayında haklarımızı korumamızı ifade eden meşru menfaat ilkesi gereğince hukuka uygundur. Özgeçmiş kontrollerini işlediğimiz takdirde, bu işlemenin hukuki dayanağı bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi olacaktır. Tarafınızca yüklenen fotoğraf veya videolar hukuki dayanağa ilişkin rızaya bağlı olarak işlenmektedir.

 

6.           Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile muhafaza ediyoruz?

Kişisel verilerinizi yalnızca yukarıda 3. Bölüm’de belirtilen amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca işleyeceğiz. Genel politikamız kişisel verilerinizi bir görev ile ilgili başvurunuzun reddedilmesinden itibaren 1 yıl sonra silmek şeklindedir. İşe alım sürecinden sonra kişisel verilerinizi muhafaza etmemizin nedeni, bir adayın işe başvurduğu ülkede ayrımcılık nedeniyle hukuki bir işlem başlatması durumunda kendi haklarımızı korumak üzere gerekli tüm verilere sahip olmamızı sağlamaktır. Kişisel verilerinizin yetenek bankamızın bir parçası olması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilave izin vermeniz halinde, kişisel verilerinizi yetenek bankamızda kalmak istediğiniz süre boyunca işleyeceğiz. Bazı hallerde kişisel verilerinizi yukarıda belirtilenden daha uzun süre işleyebiliriz. Bu durum, örneğin hukuki bir uyuşmazlık veya yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması hali gibi kendi hukuki haklarımızı korumak durumunda kaldığımız takdirde geçerli olacaktır.

 

7.           Kişisel verilerin korunması

Bize sağladığınız kişisel veriler ile ilgili aşağıdaki önlemleri alıyoruz:

Güvenlik
Kişisel verilerinizi korumak amacıyla şifreleme ve kimlik doğrulama araçları dahil olmak üzere çeşitli teknik ve organizasyon bazlı güvenlik tedbirleri kullanıyoruz. Kişisel verileriniz güvenli şebekelerin ardındaki sistemlerde ve sadece bu sistemlere erişim hakkı olan sınırlı sayıda kişi tarafından erişilebilecek şekilde saklanmaktadır.

Örneğin, kişisel verilerinize erişimi bulunan Inter IKEA bünyesindeki şirketler kişisel verilerinizi gizli tutmak ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. Yalnızca başvurunuzu yönlendirdiğiniz Inter IKEA şirketi veya şirketleri için işe alım yapan kimseler ve ilgili müdürler ile çalışanlar ve/veya işe alım sürecine başka bir şekilde dahil olan kişiler kişisel verilerinize erişebilecektir.

Uluslararası transferler
Web Sitemiz üzerinde işlenen kişisel veriler Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) dahilinde saklanmaktadır. AEB dahilinde veri transfer etmemiz gerektiği takdirde, bunu sadece hukuki ve yasal açıdan mümkün olması halinde gerçekleştireceğiz. Örneğin:

- Hangi ülkelerin yeterli seviyede veri koruması sağladığına dair AB'nin yeterlilik kararlarına uygun hareket ederiz. Bu, AB'nin bir ülkenin kendi yasalarının veya anlaşmalarının kişisel verileriniz için yeterli koruma seviyesini sağladığına inanması anlamına gelir.

- Bir ülkeyle ilgili AB'nin herhangi bir yeterlilik kararı bulunmadığı takdirde, veri gizliliği ile ilgili Avrupa Komisyonu tarafınca onaylanmış standart sözleşme hükümlerinden oluşan AB Model Sözleşme Hükümleri'ne uygun hareket ederiz. Bu da harici bir tarafın, kişisel verileriniz için yeterli seviyede koruma sağlayacağını garanti etmesini sağlar.

 

8.           Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız

Kişisel bilgilerinize ilişkin birçok hakkınız mevcuttur. Bunlar hakkında aşağıda daha fazla bilgi okuyabilirsiniz. Bu haklarınızı kullanmak veya daha fazla bilgi edinmek istemeniz halinde, lütfen bizimle temasa geçin! İletişim bilgilerini bu metnin sonunda bulabilirsiniz. Bazı hakların sizin durumunuzda uygulanabilir olmadığını lütfen dikkate alınız.

Hangi kişisel bilgileri işlediğimizi ve bu bilgilerin neden işlendiğini öğrenme hakkına sahipsiniz. Bu nedenle işbu aydınlatma metni ile önceden sizi işleme faaliyetlerimiz konusunda bilgilendiriyoruz. Sorularınız olması veya sizden hangi bilgileri işlediğimiz konusunda daha fazla bilgi almak istemeniz halinde, bizimle temasa geçiniz, size ayrıca bilgi temin edeceğiz.

İsim, adres gibi sizinle ilgili yanlış bilgi işlediğimize inanıyorsanız, bunları düzeltmemizi talep edebilirsiniz.

Sizinle ilgili kişisel bilgileri kayıtlarımızdan daimi olarak silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu örneğin bu bilgileri muhafaza etmemize artık lüzum olmadığına inanıyorsanız yapabilirsiniz. Veya, daha önce izin vermişseniz, bunu tamamen geri almaya karar verebilirsiniz.

Bazı hallerde işleme faaliyetlerimizi sınırlama hakkınız mevcuttur. Bu halen bilgilerinizin tarafımızca muhafaza edileceği, ancak daha fazla işleme yapılmayacağı anlamına gelmektedir. Bunu neden isteyebilirsiniz? Örneğin, bizden yanlış bilgiyi tutmamızı talep etmişseniz, bu bilgi doğru hale gelene kadar bizim işlemeye son vermemizi isteyebilirsiniz. 

Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi başkasına iletmek üzere bunları size dijital şekilde göndermemizi isteme hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinizi işleme konusunda meşru bir hukuki gerekçemiz olmasına rağmen, bu bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bunu bilgilerinizi işleme konusunda meşru bir menfaatimiz bulunduğu takdirde, kendi menfaatinizin bizimkinin üzerinde olduğunu düşünüyorsanız yapabilirsiniz. Bilgilerinizi profil yaratma dahil olmak üzere, doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamızı istemiyorsanız, her halükarda buna uyacağız.

Rızanıza dayalı olarak kişisel bilgilerinizi işlememiz halinde, herhangi bir zamanda rızanızı geri alabilirsiniz.

 Kişisel verilerinize ilişkin uygulamamızı tatminkar bulmamanız durumunda, hakkımızda ulusal gözetim mercii nezdinde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

9.           Bu Politikadaki Değişiklikler

Bu Politikada değişiklik yapmamız durumunda, Web Sitesi üzerindeki hesabınıza bağlandığınızda ve siteyi kullanmaya devam etmeden önce bu değişiklikten tarafınız haberdar edilecek ve Politika’da belirtildiği şekliyle kişisel verilerinizin güncel işlenmesine ilişkin rızanız alınacaktır.

 

10.       İrtibat Bilgisi

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız olması, bu Gizlilik Politikası’nın 8. Maddesinde belirtilen talepleriniz bulunması veya Politikamız ve/veya gizlilik uygulamalarımız ile ilgili bize geri bildirimde bulunmak istemeniz halinde lütfen aşağıdaki adrese mektup göndererek bizimle irtibata geçiniz:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
Hollanda

veya eposta: Data.Privacy@inter.ikea.com

Veri koruma sorumlusu ile iletişime geçmek için:

Data.Privacy@inter.ikea.com   adresine eposta gönderebilirsiniz.

 

 

 

Privacy Policy

Last modified: [18-09-2020]

 

1.           Why do we have a privacy policy?

When you (the “Candidate” or “you”) create a profile in our recruitment tool on https://www.smartrecruiters.com/ (the “Website”) and when you apply for a specific position, you provide personal data to the Inter IKEA Group (“we”, “us” or “Inter IKEA”). The entities of the Inter IKEA Group together are responsible for the processing of your personal data. You can find the list of the Inter IKEA Group entities <here>. In order to make things easier for you, if you have a question, complaint, comment or request, it is sufficient to send one message to the provided (email) address below, which will cover all the entities within the Inter IKEA Group.

In this privacy policy (hereinafter the “Policy”) we will inform you about our processing of your personal data. We greatly respect our Candidates’ privacy and are committed to protecting it through compliance with this Policy. We also commit ourselves to be transparent with our Candidates by providing clear information about what personal data we process; the purpose of processing, the retention period of the personal data as well as the legal basis for the processing and other information that we are required to provide pursuant to applicable legislation.

Your personal data will be processed in the recruitment system both on our Website and in a smartphone application used by the recruiting staff of Inter IKEA. For purposes of this Policy any reference to the Website includes the smartphone application (when this is relevant).

 

2.           What personal data do we process?

When a Candidate creates a profile and when the Candidate applies for a specific position through our Website, the Candidate will provide several types of personal data that we will process. We may also collect personal data about the Candidate from other sources which we will then process on our Website. The types of personal data that we may process about you are:

 1. Name
 2. Gender
 3. Nationality
 4. Date of birth
 5. Telephone number
 6. Email address
 7. Location
 8. Language
 9. User name
 10. Résumé (the résumé may include photos and videos)
 11. Education
 12. Experience
 13. Salary expectations and/or current salary
 14. Notes from the interview process (such notes may, among other things, include preferences and information about your lifestyle such as your hobbies, motivations and interests and our assessment of you as a candidate)
 15. Attachments to the application
 16. Online assessment results
 17. URL link to social media content
 18. Photos
 19. Background checks / reference check (only if required by local law)

 

3.           Why do we process your personal data?

We will process your personal data for purposes of administrating the recruitment process, which includes inter alia to follow-up on your application, create a candidate profile and to communicate with you in the appropriate manner (e.g. inviting you to an interview).

We will also process the personal data in order to evaluate the application which includes determining if the Candidate is eligible for a certain position, if the Candidate’s education, experience and language skills meet the requirements for the open position, whether the salary level is in line with the Candidate’s expectations and collective bargaining agreements and compensation framework. When evaluating a Candidate’s application we will process the personal data provided by the Candidate. This concerns the résumé and cover letter, but may also concern (on a purely optional basis) photos and/or videos of the Candidate. However, we shall only process these photos and/or videos, if the Candidate has provided his or her explicit consent.

During the recruitment process, the recruiting team may take notes from e.g. interviews which may contain personal data. Such data are processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question. During the application process you may also be asked to perform an online assessment. The results from the online assessment will be processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question.

The Website will provide the opportunity for the Candidate to upload attachments for the recruiting team to evaluate. Any such attachment is provided on a voluntary basis and will be processed for the purpose of getting an overall picture of the Candidate and to evaluate the Candidate for the employment in question.

At Inter IKEA we believe in people and respect each other regardless of position, gender and background. Diversity, equality and inclusion increase our understanding of our customers and each other. In order for us to follow up that we reach, recruit for and embrace diversity, gender equality and inclusion we process information about our Candidates’ gender, nationality and date of birth (the provision of such personal data is optional) for statistical purposes and in an anonymous way.

Through the Website you have the possibility to connect your application to your social media accounts (such as LinkedIn, Facebook and Twitter). If you choose to provide a link to your social media accounts, we will process such personal data and review the information in your social media accounts for the purposes of getting an overall picture of you as a Candidate and to evaluate your eligibility for employment with us.

As regards background checks we will only process such personal data if required by local law in the country where the employing Inter IKEA entity is based.

If we intend to process your personal data for other purposes than the purpose for which the data was originally collected, we will notify you of such processing before we initiate it and if necessary, request your consent. For example, if your personal data are processed in relation to the recruitment for a specific position, we may ask for your consent to process your personal data in the future in relation to another position if we think that you would be a suitable candidate for another role within Inter IKEA. If you consent to this, we will process your data for the purpose of future recruitments and you will be a part of our “talent bank”. We may also at a later date ask for additional consent to use your personal data for purposes of another company within Inter IKEA that did not receive your personal data in the first instance.

 

4.           Transfer/disclosure of personal data

Within Inter IKEA
The personal data provided by a Candidate will be processed by Inter IKEA and may also be transferred to the company within Inter IKEA that is offering the specific position for which the Candidate has applied or other companies within Inter IKEA you applied to. Personal data will also be processed by Inter IKEA Digital Business, which is a business unit within Inter IKEA that supports the group in digital matters.

To other companies
The personal data will be disclosed to SmartRecruiters Inc., which is the supplier of the Website, that will access the personal data within the system to provide its services to Inter IKEA, as well as to SmartRecruiters’ suppliers of email and digital functions for the Website. SmartRecruiters is required to adequately safeguard your personal data and not use them for any unauthorised purposes and to ensure that its suppliers do the same.

 

5.           What is the legal basis for the processing?

Unless otherwise stated in this Policy, the legal basis for our processing of personal data is that the processing is necessary in order to take steps at the request of the Candidate prior to entering into an employment contract. However, if we retain your personal data for a longer period in order to protect our legal rights, e.g. if a discrimination process is initiated by a candidate in relation to our recruitment for a specific position, such processing of personal data is lawful based on the principle of legitimate interest, with the legitimate interest being to protect our rights in the discrimination case. If we process background checks the legal basis for such processing will be to fulfil a legal obligation. Photos or videos uploaded by you, are processed on the legal basis consent.

 

6.           How long do we keep your personal data?

We will process your personal data only for as long as necessary in relation to the purposes described under section 3 above. Our general policy is that we erase your personal data one (1) year after you have been rejected a job. The reason why we keep your personal data after the termination of the recruitment process is to ensure that we have all necessary data to protect our rights should a candidate take legal actions in a discrimination process in the country where you applied for the job. If you consent to further processing of the personal data for the purposes of being a part of our talent bank, we will retain your personal data as long as you wish to remain in our talent bank. In some cases we may also process your data for a longer period of time than stated above. This may be the case if we need to protect our legal rights, for example in a legal dispute or if necessary to fulfil a legal obligation.

 

7.           Protection of personal data

We take the following precautions in relation to the personal data you provide us:

Security
We use a variety of technical and organisational security measures, including encryption and authentication tools to protect your personal data. Your personal data are stored on systems behind secure networks and is only accessible to a limited number of persons with special access rights to such systems.

For example, the companies within Inter IKEA that have access to your personal data are required to treat your personal data as confidential and to seek to maintain its security. Only recruiters and relevant managers and co-workers of the Inter IKEA entity or entities to which you directed your application and/or who are otherwise involved in the recruitment process will have access to your personal data.

International transfers

The personal data processed on our Website are stored in the European Union or within European Economic Area (EEA). If we need to transfer data within the EEA we will only do so if this is possible from a legal and regulatory standpoint, for example:

- We rely on adequacy decisions from the EU on which countries provide an adequate level of data protection. This means that the EU believes a country’s own laws or agreements provide adequate protection for your personal data.

- If there is no adequacy decision from the EU for a country, we then rely on the EU Model Contract Clauses, which are European Commission approved standard contractual clauses relating to data privacy. This ensures that the external party will guarantee an adequate level of protection of your personal data.”

 

8.           Your rights regarding the processing of personal data

You have many rights regarding your personal information. Read more about them below. If you would like to exercise them or learn more, feel free to contact us! You can find contact detail at the end of this statement. Please note that some of the rights may not be applicable to your situation.

 • Right of access
  • You have the right to know what personal information we process and why. That’s why we inform you in advance about our processing activities via this statement. If you have any questions, or would you like to learn more about what information we process from you, you are always welcome to contact us and we will provide you with further information.
 • Right to rectification
  • If you believe we store wrong information about you, such as your name or address, you can ask us to correct this. 
 • Right to erasure / right to be forgotten
  • You have the right to tell us to permanently erase your personal information from our records. You can do this for example if you believe there’s no longer any need for us to keep it. Or, if you previously have given your permission, you can just decide to withdraw it.
 • Right to restrict the processing activities
  • You have the right to restrict our processing activities in certain situations. This means we will continue to store your information, but we’ll temporarily stop any other processing. Why would you want to do this? For example if you’ve asked us to fix incorrect information. In this situation you may want us to stop processing until the information is correct.
 • Right to data portability
  • In certain situations you have the right to ask us to send your personal information in digital form to you, so that you can forward it to someone else.
 • Right to object
  • You have the right to object to the processing of your information, even when we have a legitimate legal reason to process it. You can do this when we process your information on the basis of our legitimate interest, and you believe that your personal interest outweighs ours. If you do not want us using your information for direct marketing purposes, including profiling, we will comply in any case.
 • Right to withdraw consent
  • If we process your personal information based on your consent, you have the right to withdraw your consent anytime.
 • If you aren’t satisfied with the way we treat your personal information, you have the right to lodge a complaint about us to the national supervisory authority.

   

   

  9.           Changes to this Policy

  If we make any changes to this Policy you will be notified thereof and requested to consent to the updated processing of personal data as set out in the Policy as soon as you log in to your account on the Website and before you can continue using the site.

   

  10.       Contact Information

  If you have questions about the processing of your personal data, requests as set out in article 8 of this Privacy Statement or if you would like to give us feed-back on our Policy and/or our privacy practices, please contact us by sending a letter to:

  Inter IKEA
  Olof Palmstraat 1
  2616 LN Delft
  The Netherlands

  or an email to: Data.Privacy@inter.ikea.com.

  To contact the data protection officer, you can send an email to Data.Privacy@inter.ikea.com.

   

  ---- click HERE to return to the top -------